S-10-2017

Drukuj Drukuj

Liczba studentów na UW wg stanu na dzień 30 listopada 2017 r. (na podstawie sprawozdania o studiach wyższych GUS S-10 z systemu POL-on). 

  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Studia stacjonarne i niestacjonarne
Polacy 31 330 11 351 42 681
Cudzoziemcy 2 634 115 2 749
Razem 33 964 11 466 45 430

(dane zawierają studentów będących w procedurze skreślenia)