- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

dane statystyczne

Liczba studentów na UW wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. (na podstawie sprawozdania o studiach wyższych GUS S-10 z systemu POL-on). 

  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Studia stacjonarne i niestacjonarne
Polacy 29 580 10 085 39 665
Cudzoziemcy 2 690 122 2 812
Razem 32 270 10 207 42 477

(dane zawierają studentów będących w procedurze skreślenia)

zbiorówka-stacjonarne 2018 (pdf) [1]

zbiorówka-niestacjonarne 2018 (pdf) [2]

 


30 listopada 2017 r. [3]

30 listopada 2016 r. [4]

30 listopada 2015 r. [5]

30 listopada 2014 r. [6]

S-10/archiwum [7]