dane statystyczne

Drukuj Drukuj

Liczba studentów na UW wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 

  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Studia stacjonarne i niestacjonarne
Polacy 28 642 9 192 37 834
Cudzoziemcy 2 511 148 2 659
Razem 31 153 9 340 40 493

 

zbiorówka – stacjonarne 2019 (pdf)

zbiorówka – niestacjonarne 2019 (pdf)

 


31 grudnia 2018 r.

30 listopada 2017 r.

30 listopada 2016 r.

30 listopada 2015 r.

30 listopada 2014 r.

S-10/archiwum