dane statystyczne

Drukuj Drukuj

Liczba studentów na UW wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. 

  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Studia stacjonarne i niestacjonarne
Polacy 28 950 8 630 37 580
Cudzoziemcy 2 491 176 2 667
Razem 31 441 8 806 40 247

zbiorówka – studia stacjonarne 2020

zbiorówka – studia niestacjonarne 2020


31 grudnia 2019 r.

31 grudnia 2018 r.

30 listopada 2017 r.

30 listopada 2016 r.

30 listopada 2015 r.

30 listopada 2014 r.

S-10/archiwum