dane statystyczne

Drukuj Drukuj

Liczba studentów na UW wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. (na podstawie sprawozdania o studiach wyższych GUS S-10 z systemu POL-on). 

  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Studia stacjonarne i niestacjonarne
Polacy 29 580 10 085 39 665
Cudzoziemcy 2 690 122 2 812
Razem 32 270 10 207 42 477

(dane zawierają studentów będących w procedurze skreślenia)

zbiorówka-stacjonarne 2018 (pdf)

zbiorówka-niestacjonarne 2018 (pdf)

 


30 listopada 2017 r.

30 listopada 2016 r.

30 listopada 2015 r.

30 listopada 2014 r.

S-10/archiwum