podpięcia przedmiotów
28 listopada 2015

UWAGA! Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior podjęła decyzję o przedłużeniu terminu dokonywania podpięć przedmiotów realizowanych w semestrze zimowym i całym roku akademickim 2015/2016  do 15 listopada br.

poradnik dot. podpięć (pdf)

poradnik dot. podpięć (wersja angielska) (pdf)


Akademiki wnioski 2015/16
07 listopada 2015

Komunikat w sprawie składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosków oraz kwaterowania w domach studenta na rok akademicki 2015/2016.


stypendia zagraniczne- BUWiWM
16 października 2015

W sekcji kompletowana jest dokumentacja studentów ubiegających się o wyjazdy stypendialne w ramach oferty Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej realizowanej na podstawie umów międzyrządowych.

(więcej…)