Ubieganie się o miejsce w domu studenta na rok akademicki 2016/2017
06 października 2016

UWAGA!!!

Biuro Spraw Studenckich od 7 października 2016 roku będzie wydawało skierowania do Domów Studenta z puli wolnych (niewykorzystanych) miejsc.

Free (not used) places in student dormitories will be allocated by the Office for Student Affairs on October 7th, 2016.


Stypendia zagraniczne- BUWiWM – Oferta 2017/18
22 września 2016

Terminy składania przez studentów aplikacji na stypendia zagraniczne podane w ofercie przez BUWiWM obowiązują uczelnię.Kandydat zobowiązany jest złożyć dokumenty w Biurze Spraw Studenckich UW w niżej  podanych terminach:

 

w terminie do dnia 15 listopada 2016r.:

 • Białoruś
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Czechy
 • Egipt
 • Izrael
 • Kazachstan
 • Litwa
 • Macedonia
 • Mongolia
 • Rumunia
 • Serbia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Węgry
 • Wietnam

w terminie do dnia 16 grudnia 2016r. :

 • Chiny
 • Grecja
 • Turcja
 • Ukraina

w terminie do dnia 17 marca 2017r. :

 • Japonia

Wcześniejsze, niż podane w ofercie BUWiWM, terminy składnia dokumentów podyktowane są czasem niezbędnym dla Biura do przedłożenia wniosków Rektorowi i przygotowanie pism zgłaszajacych do BUWiWM .

Kwestionariusz kandydata na wyjazd za granicę obowiązujący studentów

Oferta stypendialna ze strony internetowej BUWiWM na rok akademicki 2017/2018 – informacje ogólne i wykaz krajów


KOMUNIKAT (08.09.2016 r.)
08 września 2016

W związku z dużym zainteresowaniem i ograniczoną liczbą miejsc w domach studenta UW, Biuro Spraw Studenckich w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studentów informuje, że wnioski w których został wykazany dochód powyżej 2200 zł netto (miesięcznie na jednego członka w rodzinie studenta) w turze w dniu 9 września 2016 r. będą rozpatrzone negatywnie.

Wysokość dochodu w kolejnych turach zostanie podana w późniejszym terminie. Studenci, którzy nie otrzymali miejsca w poprzednich turach, mogą ubiegać się o akademik w turach 16 i 28 września 2016 r.

Podstawa prawna: ust. 2 załącznika nr 1 do Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego

Biuro Spraw Studenckich i Zarząd Samorządu Studentów UW


Regulamin pomocy materialnej – tekst ujednolicony
28 lipca 2016

UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (pdf)


Ubieganie się o miejsce w domu studenta – maksymalny dochód
21 lipca 2016

W związku z dużym zainteresowaniem i ograniczoną liczbą miejsc w domach studenta UW, Biuro Spraw Studenckich w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studentów informuje, że wnioski w których został wykazany dochód powyżej 2200 zł netto (miesięcznie na jednego członka w rodzinie studenta) w turze w dniu 22 lipca 2016 r. będą rozpatrzone negatywnie.

Wysokość dochodu w kolejnych turach zostanie podana w późniejszym terminie. Studenci, którzy nie otrzymali miejsca w dniu 22 lipca 2016 r., mogą ubiegać się o akademik w turach 16 i 28 września 2016 r.

Podstawa prawna: ust. 2 załącznika nr 1 do Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego

Biuro Spraw Studenckich i Zarząd Samorządu Studentów UW


Ubieganie się o miejsce w Domu Studenta
10 maja 2016

Komunikat w sprawie składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosków oraz kwaterowania w domach studenta na rok akademicki 2016/2017 <pdf>