Regulamin pomocy materialnej – tekst ujednolicony
28 lipca 2016

UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (pdf)


Ubieganie się o miejsce w domu studenta – maksymalny dochód
21 lipca 2016

W związku z dużym zainteresowaniem i ograniczoną liczbą miejsc w domach studenta UW, Biuro Spraw Studenckich w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studentów informuje, że wnioski w których został wykazany dochód powyżej 2200 zł netto (miesięcznie na jednego członka w rodzinie studenta) w turze w dniu 22 lipca 2016 r. będą rozpatrzone negatywnie.

Wysokość dochodu w kolejnych turach zostanie podana w późniejszym terminie. Studenci, którzy nie otrzymali miejsca w dniu 22 lipca 2016 r., mogą ubiegać się o akademik w turach 16 i 28 września 2016 r.

Podstawa prawna: ust. 2 załącznika nr 1 do Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego

Biuro Spraw Studenckich i Zarząd Samorządu Studentów UW


Ubieganie się o miejsce w Domu Studenta
10 maja 2016

Komunikat w sprawie składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosków oraz kwaterowania w domach studenta na rok akademicki 2016/2017 <pdf>


ŚWIĘTUJ Z NAMI 200 LAT UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO!
20 kwietnia 2016

19 listopada 2016 roku Uniwersytet Warszawski kończy 200 lat – więcej na stronie www.uw200.uw.edu.pl


Program MOST rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki 2016/2017
13 kwietnia 2016

Więcej informacji dotyczących Programu MOST znajdą Państwo pod następującym adresem:

www.most.amu.edu.pl oraz na profilu Programu na Facebooku www.facebook.com/programmost2000


Zarządzenie w sprawie bezpieczeństwa imprez
12 kwietnia 2016

Zarządzenie nr 29 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie bezpieczeństwa imprez (pdf)