Ubieganie się o miejsce w Domu Studenta z puli niewykorzystanych miejsc:
02 października 2017

W roku akademickim 2017/2018 ubieganie się o miejsce w akademiku z puli niewykorzystanych miejsc odbywać się będzie po raz pierwszy online za pośrednictwem Rejestracji żetonowej, na tej samej zasadzie co zapisy na przedmioty bądź egzaminy na Uniwersytecie Warszawskim.

W dniu 5 października 2017 roku o godzinie 21:00 zostaną uruchomione zapisy do Domów Studenta Uniwersytetu Warszawskiego. W przypadku ubiegania się o miejsce z puli niewykorzystanych miejsc nie będą brane pod uwagę oświadczenia o dochodach ani dodatkowe preferencje.

O miejsce w Domu Studenta mogą ubiegać się niżej wymienieni studenci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy do 5 października 2017 roku nie zakwaterują się w żadnym z akademików:

– wszyscy studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia,

– wszyscy studenci jednolitych studiów magisterskich,

– wszyscy studenci studiów trzeciego stopnia (doktoranci),

– wszyscy studenci Programu MOST,

– wszyscy studenci Kursu przygotowawczego dla cudzoziemców.

     

Ubieganie się o miejsce z puli niewykorzystanych miejsc KROK PO KROKU:

  1. Wejdź na stronę Rejestracji żetonowej: https://rejestracja.usos.uw.edu.pl i zaloguj się.
  2. Wejdź w zakładkę „REJESTRACJE” (po lewej stronie).
  3. Otwórz rejestrację „Akademiki – wolne miejsca – 2017”.
  4. Wejdź w nazwę grupy przedmiotów „Skierowania do DS”.
  5. Wybierz jedną z podanych nazw przedmiotów do którego chcesz się zapisać:

– Dom Studenta nr 1 – miejsca żeńskie

– Dom Studenta nr 1 – miejsca męskie

– Dom Studenta nr 2 – miejsca żeńskie

– Dom Studenta nr 2 – miejsca męskie

– itd.

Zapis na niewłaściwy przedmiot (niewłaściwa płeć) będzie w późniejszym czasie odrzucony!!!

  1. Wybierz Grupę 1.
  2. Zapisz się do Domu Studenta. Jeżeli tura rejestracji jest aktywna, limit miejsc nie jest wyczerpany to pokaże się ikona Nie jesteś zarejestrowany na zajęcia. Aby się zarejestrować, kliknij w koszyk.
  3. W chwili dokonania rejestracji ikona zamieni się na:  Jesteś zarejestrowany na zajęcia. Aby się wyrejestrować, kliknij w koszyk. Oznacza to, że zapisałeś się do wybranego akademika.

 

  1. W czasie trwania rejestracji, po zapisie do danego akademika, będzie można się wypisać za pomocą tej samej ikony .

Jeśli rejestracja została pomyślnie dokonana oznacza to, że miejsce zostało przyznane. W następnym dniu roboczym (tj. 6 października 2017 roku) należy zakwaterować się w akademiku, w przeciwnym razie miejsce przepadnie.

 

 


Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018
02 sierpnia 2017

 

W roku akademickim 2017/2018 wnioskowanie o stypendia ministra będzie się odbywać po raz pierwszy z wykorzystaniem USOSweb – będzie to możliwe od 7 sierpnia. Studenci i doktoranci będą wypełniać i rejestrować wnioski w USOSweb, a następnie wygenerowane z systemu, wydrukowane i podpisane dokumenty (wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia) składać do kierowników jednostek. Szczegóły w zakładce sekcja socjalna [więcej]


Giełda zamiany miejsc w domach studenta UW
24 lipca 2017

 

W dniu 24 lipca 2017 roku o godzinie 10:30 zostanie uruchomiona Giełda zamiany miejsc w domach studenta w USOSweb pod zakładką DLA WSZYSTKICH –> WNIOSKI –> Wniosek o zmianę miejsca w akademiku – giełda zamian miejsc.


Komunikat w sprawie wysokości dochodu – rozdzielenie miejsc w akademikach 11 sierpnia 2017 roku

W związku z dużym zainteresowaniem i ograniczoną liczbą miejsc w domach studenta UW, Biuro Spraw Studenckich w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studentów informuje, że wnioski w których został wykazany dochód powyżej 2000 zł netto (miesięcznie na jednego członka w rodzinie studenta) w turze w dniu 11 sierpnia 2017 roku będą rozpatrzone negatywnie.

Wysokość dochodu w kolejnych turach zostanie podana w późniejszym terminie. Studenci, którzy nie otrzymali miejsca w dniu 11 sierpnia 2017 roku mogą ubiegać się o akademik w turach 15 i 28 września 2017 roku.

Biuro Spraw Studenckich i Zarząd Samorządu Studentów


KOMUNIKAT w sprawie przyznawania miejsc w akademikach w dniu 21-07-2017
21 lipca 2017

Z przyczyn technicznych w dniu 21 lipca 2017 roku nie jest możliwe przyznanie miejsc w Domach Studenta Uniwersytetu Warszawskiego. Po usunięciu błędu zostanie ogłoszony nowy termin uruchomienia algorytmu przyznawania miejsc na rok akademicki 2017/2018. Za utrudnienia przepraszamy.


Terminy składania list stypendialnych i wypłat stypendiów
21 października 2016

 

Listy stypendialne ze stypendiami socjalnymi, zapomogami, stypendiami specjalnymi dla osób niepełnosprawnych w Biurze Spraw Studenckich powinny być składane przez jednostki organizacyjne w nieprzekraczalnym terminie do:

10 listopada 2016 r.

07 grudnia 2016 r.

09 stycznia 2017 r.

07 lutego 2017 r.

07 marca 2017 r.

06 kwietnia 2017 r.

08 maja 2017 r.

06 czerwca 2017 r.

 

Terminy realizowania wypłat stypendiów o charakterze socjalnym przez Kwesturę UW:

18 listopada 2016 r.

15 grudnia 2016 r.

16 stycznia 2017 r.

15 lutego 2017 r.

15 marca 2017 r.

14 kwietnia 2017 r.

15 maja 2017 r.

14 czerwca 2017 r.

 

 

Jednocześnie informujemy o terminie składania list stypendialnych oraz wypłaty stypendiów
w szczególnych wypadkach w okresie wakacyjnym:

Terminy składania list stypendialnych w Biurze Spraw Studenckich:

13 lipca 2017 r.

11 sierpnia 2017 r.

12 września 2017 r.

Daty wypłaty stypendiów:

21 lipca 2017 r.

23 sierpnia 2017 r.

22 września 2017 r.