Rekrutacja na Program MOST na semestr zimowy i rok akademicki 2017/2018
31 marca 2017

Broszura w pdf –  MOST

1-strona-broszury

 


Terminy składania list stypendialnych i wypłat stypendiów
21 października 2016

 

Listy stypendialne ze stypendiami socjalnymi, zapomogami, stypendiami specjalnymi dla osób niepełnosprawnych w Biurze Spraw Studenckich powinny być składane przez jednostki organizacyjne w nieprzekraczalnym terminie do:

10 listopada 2016 r.

07 grudnia 2016 r.

09 stycznia 2017 r.

07 lutego 2017 r.

07 marca 2017 r.

06 kwietnia 2017 r.

08 maja 2017 r.

06 czerwca 2017 r.

 

Terminy realizowania wypłat stypendiów o charakterze socjalnym przez Kwesturę UW:

18 listopada 2016 r.

15 grudnia 2016 r.

16 stycznia 2017 r.

15 lutego 2017 r.

15 marca 2017 r.

14 kwietnia 2017 r.

15 maja 2017 r.

14 czerwca 2017 r.

 

 

Jednocześnie informujemy o terminie składania list stypendialnych oraz wypłaty stypendiów
w szczególnych wypadkach w okresie wakacyjnym:

Terminy składania list stypendialnych w Biurze Spraw Studenckich:

13 lipca 2017 r.

11 sierpnia 2017 r.

12 września 2017 r.

Daty wypłaty stypendiów:

21 lipca 2017 r.

23 sierpnia 2017 r.

22 września 2017 r.

 

 


Ubieganie się o miejsce w domu studenta na rok akademicki 2016/2017
06 października 2016

UWAGA!!!

Biuro Spraw Studenckich od 7 października 2016 roku będzie wydawało skierowania do Domów Studenta z puli wolnych (niewykorzystanych) miejsc.

Free (not used) places in student dormitories will be allocated by the Office for Student Affairs on October 7th, 2016.


Stypendia zagraniczne- BUWiWM – Oferta 2017/18
22 września 2016

Terminy składania przez studentów aplikacji na stypendia zagraniczne podane w ofercie przez BUWiWM obowiązują uczelnię.Kandydat zobowiązany jest złożyć dokumenty w Biurze Spraw Studenckich UW w niżej  podanych terminach:

 

w terminie do dnia 15 listopada 2016r.:

 • Białoruś
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Czechy
 • Egipt
 • Izrael
 • Kazachstan
 • Litwa
 • Macedonia
 • Mongolia
 • Rumunia
 • Serbia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Węgry
 • Wietnam

w terminie do dnia 16 grudnia 2016r. :

 • Chiny
 • Grecja
 • Turcja
 • Ukraina

w terminie do dnia 17 marca 2017r. :

 • Japonia

Wcześniejsze, niż podane w ofercie BUWiWM, terminy składnia dokumentów podyktowane są czasem niezbędnym dla Biura do przedłożenia wniosków Rektorowi i przygotowanie pism zgłaszajacych do BUWiWM .

Kwestionariusz kandydata na wyjazd za granicę obowiązujący studentów

Oferta stypendialna ze strony internetowej BUWiWM na rok akademicki 2017/2018 – informacje ogólne i wykaz krajów


KOMUNIKAT (08.09.2016 r.)
08 września 2016

W związku z dużym zainteresowaniem i ograniczoną liczbą miejsc w domach studenta UW, Biuro Spraw Studenckich w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studentów informuje, że wnioski w których został wykazany dochód powyżej 2200 zł netto (miesięcznie na jednego członka w rodzinie studenta) w turze w dniu 9 września 2016 r. będą rozpatrzone negatywnie.

Wysokość dochodu w kolejnych turach zostanie podana w późniejszym terminie. Studenci, którzy nie otrzymali miejsca w poprzednich turach, mogą ubiegać się o akademik w turach 16 i 28 września 2016 r.

Podstawa prawna: ust. 2 załącznika nr 1 do Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego

Biuro Spraw Studenckich i Zarząd Samorządu Studentów UW


Regulamin pomocy materialnej – tekst ujednolicony
28 lipca 2016

UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (pdf)