Komunikat w sprawie składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta – 2018/2019
06 czerwca 2018

 

Znane są już terminy dotyczące składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosków oraz kwaterowania w domach studenta na rok akademicki 2018/2019. [więcej informacji]

Miejsce w domu studenta przyznawane jest na wniosek studenta wygenerowany w USOSweb, wydrukowany, podpisany i złożony we właściwej komisji stypendialnej. Aby zacząć wypełniać wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta należy wcześniej wypełnić i zatwierdzić Oświadczenie o dochodach za miniony rok kalendarzowy w USOSweb. Do wniosku oraz oświadczenia o dochodach należy dołączyć dodatkowe dokumenty.

 

 

 


Remont pokoju 31 a b c
18 maja 2018

UWAGA!

W związku z remontem pokoju 31 a b c :

Sekcja Socjalna Biura Spraw Studenckich została tymczasowo przeniesiona do budynku Zarządu Samorządu Studentów (Mały Dziedziniec Kampusu Głównego UW) II piętro, pok. 206.

Sekcja Dokumentacji Biura Spraw Studenckich została tymczasowo przeniesiona do pokoju 20a i 20b (wszystkie sprawy dotyczące dyplomów, kół naukowych i wyjazdów stypendialnych NAWA).


szkolenie dla BSS – 10-11 maja 2018
08 maja 2018

Informujemy, że w dniach 10 – 11 maja 2018 r. pracownicy Biura Spraw Studenckich biorą udział w szkoleniu wyjazdowym. Za utrudnienia przepraszamy.

 
 

Przekazanie danych do ogólnopolskiego wykazu studentów – 15 kwietnia
22 marca 2018

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 288) Uczelnia zobowiązana jest do przekazywania do systemu POL-on danych dotyczących studentów. Przekazanie danych następuje za pomocą narzędzia eksportu systemu USOS i jest dokonywane w dwóch terminach:

  • do dnia 30 kwietnia według stanu na dzień 15 kwietnia
  • do dnia 15 grudnia według stanu na dzień 30 listopada;

Ze względu na zbliżający się termin przekazania danych, bardzo proszę o pilne uaktualnienie i uzupełnienie informacji znajdujących się w systemie USOS. Do dnia 9 kwietnia br. wszyscy studenci powinni zostać rozliczeni z wymagań realizowanego programu i wpisani na właściwy etap studiów.

Bardzo proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby będące w procedurze skreśleń z listy studentów. Wprowadzony w systemie USOS mechanizm dokonywania skreśleń, bezwzględnie wymaga terminowego uzupełniania odpowiednich pól m.in. „data decyzji” i „data doręczenia decyzji”.

Szczegółowa instrukcja w tym zakresie została Państwu przesłana pismem o sygn. BSS-441-163/2017 w dniu 30 października 2017 r. (instrukcja dostępna również na stronie BSS: http://bss.uw.edu.pl/mechanizm-skreslen-usos-materialy/). Aby umożliwić Państwu weryfikację osób będących w procedurze skreślenia, został stworzony odpowiedni raport w systemie USOS. Instrukcja dostępna jest pod adresem http://bss.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/80/2017/10/USOS_raport-2.pdf

 

Jak co roku prosimy także o wygenerowanie z systemu USOS raportu o błędach/brakach w danych studenckich Państwa jednostki oraz o ich poprawienie (dot. semestru 2017L).

W celu wygenerowania pliku należy wybrać opcję Eksport do systemu POL-on w dziale Sprawozdawczość.

W górnej części formularza należy wskazać:

1.Nazwę pliku wyjściowego – najlepiej utworzyć na dysku katalog z bieżącą datą, wskazać w tym katalogu plik o nazwie identyfikującej jednostkę, studentów i cykl dydaktyczny,
np. 1000-stud-2017L.xml.

2.Sposób sortowania danych – według uznania, sugerowanym rozwiązaniem jest sortowanie po numerze PESEL.

3.Poziom logowania: wszystkie komunikaty.

Pozostałe pola wypełnia się na zakładce Studenci:

1.Jednostka programu studiów – należy wskazać jednostkę macierzystą, o ile jest jednostką podstawową, w przeciwnym razie jednostkę podstawową nadrzędną w stosunku do jednostki macierzystej.

2.Cykl dydaktyczny – na przykład 2017.

3.Zakres eksportowanych studentów – Wszyscy aktywni studenci.

4.Zakres eksportowanych programów – Programy studenta w wybranej jednostce.

5.Zakres eksportowanych stypendiów – Według przyznań.

6.Wybierz semestr – letni.

 

Należy kliknąć przycisk Eksportuj studentów.

Czas trwania eksportu zależy od liczby studentów w jednostce. Może on trwać od kilku do kilkunastu minut.

Po zakończeniu eksportu we wskazanym katalogu powstaną dwa pliki: jeden z rozszerzeniem ERR (plik z komunikatami o błędach), a drugi z rozszerzeniem XML. Plik z rozszerzeniem ERR powinien mieć wartość zero, co oznacza, że nie zawiera on błędów.

 

Więcej informacji, dotyczących procesu raportowania znajdziecie Państwo w poradniku pt. „Kontrola danych studenckich eksportowanych do systemu POL-on w jednostkach prowadzących studia” dostępnym na stronie:  http://bss.uw.edu.pl/pol-on/.

W przypadku studentów MISH oraz MISMAP prosimy korzystać z zakładki ISM w formularzu Eksport do systemu POL-on.

 

 


Stypendia zagraniczne – NAWA- oferta stypendialna 2018/19
10 listopada 2017

Stypendia zagraniczne – NAWA


Rekrutacja na Program MOST
27 października 2017

W dniach 31 października – 30 listopada 2017 r. odbywać się będzie rekrutacja na semestr letni w ramach Programu MOST (https://most.uka.uw.edu.pl/index.php)