Przekazywanie danych studentów do POL-on (2017Z)
13 listopada 2017

(…) Dane do ogólnopolskiego wykazu studentów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów ze zm.) jesteśmy zobowiązani przesłać do dnia 15 grudnia według stanu na dzień 30 listopada.

Mając na uwadze powyższe zwracam Państwa uwagę na jakość danych zamieszczonych w systemie USOS, która będzie miała skutek finansowy dla Państwa Jednostki. O jakość danych należy dbać podczas codziennej pracy z systemem uczelnianym USOS oraz zgodne z przepisami Regulaminu Studiów. Należy na  bieżąco dokonywać operacji wprowadzania i aktualizacji danych w zakresie m.in. immatrykulacji, rozliczania studentów z wymagań programu studiów. (…)

Całość pisma BSS-441-167/2017 (pdf)

Wniosek o założenie konta użytkownika oraz nadanie uprawnień w systemie POL-on (pdf) (w zakresie studentów i pomocy materialnej) pracownikowi Uniwersytetu Warszawskiego – wypełniony wniosek przesłać do BSS do 6 listopada 2017 r.

Oświadczenie o poprawności danych w USOS (pdf)– należy przesłać do BSS do 1 grudnia 2017 r.

Instrukcja „Poprawianie danych studenckich na poziomie USOS” (pdf)

Instrukcja „Poprawianie niezgodności w danych studenckich na poziomie Pol-on (część 1) (pdf)

Instrukcja „Poprawianie niezgodności w danych studenckich na poziomie Pol-on (część 2) (pdf)

 

Jednocześnie informuję, że osoba wyznaczona przez władze Jednostki Dydaktycznej (do podglądu w systemie POL-on) zobowiązana jest skontaktować się z ABI lub LABI w celu wypełnienia dodatkowych oświadczeń i wniosków:

– jeżeli wskazany pracownik posiada upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane na podstawie wniosku do systemów SAP lub USOS, wówczas winien wypełnić wniosek o aktualizację zakresu uprawnień;

– jeżeli pracownik nie posiada stosownych upoważnień, wówczas należy zastosować przyjętą procedurę: https://portal.uw.edu.pl/web/ado/formularze.

 


Stypendia zagraniczne – NAWA- oferta stypendialna 2018/19
10 listopada 2017

Stypendia zagraniczne – NAWA


Rekrutacja na Program MOST
27 października 2017

W dniach 31 października – 30 listopada 2017 r. odbywać się będzie rekrutacja na semestr letni w ramach Programu MOST (https://most.uka.uw.edu.pl/index.php)


Ubieganie się o miejsce w Domu Studenta z puli niewykorzystanych miejsc:
02 października 2017

W roku akademickim 2017/2018 ubieganie się o miejsce w akademiku z puli niewykorzystanych miejsc odbywać się będzie po raz pierwszy online za pośrednictwem Rejestracji żetonowej, na tej samej zasadzie co zapisy na przedmioty bądź egzaminy na Uniwersytecie Warszawskim.

W dniu 5 października 2017 roku o godzinie 21:00 zostaną uruchomione zapisy do Domów Studenta Uniwersytetu Warszawskiego. W przypadku ubiegania się o miejsce z puli niewykorzystanych miejsc nie będą brane pod uwagę oświadczenia o dochodach ani dodatkowe preferencje.

O miejsce w Domu Studenta mogą ubiegać się niżej wymienieni studenci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy do 5 października 2017 roku nie zakwaterują się w żadnym z akademików:

– wszyscy studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia,

– wszyscy studenci jednolitych studiów magisterskich,

– wszyscy studenci studiów trzeciego stopnia (doktoranci),

– wszyscy studenci Programu MOST,

– wszyscy studenci Kursu przygotowawczego dla cudzoziemców.

     

Ubieganie się o miejsce z puli niewykorzystanych miejsc KROK PO KROKU:

  1. Wejdź na stronę Rejestracji żetonowej: https://rejestracja.usos.uw.edu.pl i zaloguj się.
  2. Wejdź w zakładkę „REJESTRACJE” (po lewej stronie).
  3. Otwórz rejestrację „Akademiki – wolne miejsca – 2017”.
  4. Wejdź w nazwę grupy przedmiotów „Skierowania do DS”.
  5. Wybierz jedną z podanych nazw przedmiotów do którego chcesz się zapisać:

– Dom Studenta nr 1 – miejsca żeńskie

– Dom Studenta nr 1 – miejsca męskie

– Dom Studenta nr 2 – miejsca żeńskie

– Dom Studenta nr 2 – miejsca męskie

– itd.

Zapis na niewłaściwy przedmiot (niewłaściwa płeć) będzie w późniejszym czasie odrzucony!!!

  1. Wybierz Grupę 1.
  2. Zapisz się do Domu Studenta. Jeżeli tura rejestracji jest aktywna, limit miejsc nie jest wyczerpany to pokaże się ikona Nie jesteś zarejestrowany na zajęcia. Aby się zarejestrować, kliknij w koszyk.
  3. W chwili dokonania rejestracji ikona zamieni się na:  Jesteś zarejestrowany na zajęcia. Aby się wyrejestrować, kliknij w koszyk. Oznacza to, że zapisałeś się do wybranego akademika.

 

  1. W czasie trwania rejestracji, po zapisie do danego akademika, będzie można się wypisać za pomocą tej samej ikony .

Jeśli rejestracja została pomyślnie dokonana oznacza to, że miejsce zostało przyznane. W następnym dniu roboczym (tj. 6 października 2017 roku) należy zakwaterować się w akademiku, w przeciwnym razie miejsce przepadnie.

 

 


Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018
02 sierpnia 2017

 

W roku akademickim 2017/2018 wnioskowanie o stypendia ministra będzie się odbywać po raz pierwszy z wykorzystaniem USOSweb – będzie to możliwe od 7 sierpnia. Studenci i doktoranci będą wypełniać i rejestrować wnioski w USOSweb, a następnie wygenerowane z systemu, wydrukowane i podpisane dokumenty (wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia) składać do kierowników jednostek. Szczegóły w zakładce sekcja socjalna [więcej]


Giełda zamiany miejsc w domach studenta UW
24 lipca 2017

 

W dniu 24 lipca 2017 roku o godzinie 10:30 zostanie uruchomiona Giełda zamiany miejsc w domach studenta w USOSweb pod zakładką DLA WSZYSTKICH –> WNIOSKI –> Wniosek o zmianę miejsca w akademiku – giełda zamian miejsc.