Rozstrzygnięto XIII edycję konkursu FID
19 stycznia 2017

Wyniki XIII edycji konkursu Funduszu Innowacji Dydaktycznych (pdf)

 


Zaktualizowany wniosek o utworzenie kierunku studiów
03 stycznia 2017

Zaktualizowany wniosek o utworzenie kierunku studiów (doc) oraz BSS/441/3/2017 (pdf)


Wysokości stypendiów rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2016/2017
05 grudnia 2016

Postanowienie Nr 10 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie wysokości stypendiów rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2016/2017 [więcej…]


Spotkanie dot. przekazywanie danych studentów z USOS do POL-on – 22 listopada 2016 r. w godz. 14.30 – 16.00
21 listopada 2016

W imieniu Pani prof. UW dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia pragnę zaprosić Państwa na spotkanie, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2016 r. w Sali Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim w godz. 14.30 – 16.00.

Tematem spotkania będzie omówienie zmian dot. przekazywania danych studentów z USOS do POL-on wg stanu na dzień 30 listopada br.

 

Materiały (wiecej…)


Spotkanie z Prodziekanami, Dyrektorami, Kierownikami ds. studenckich – 24-10-2016
24 października 2016

Materiały z prezentacji:

Programy kształcenia w świetle obowiązujących przepisów -Biuro Spraw Studenckich -Ewa Staszczyk (PDF)

Realizacja zajęć z wychowania fizycznego – rozwiązanie na rok 2016/17 – Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UW – prof. UW dr hab. Jolanta Choińska-Mika (PDF)

USOS a POL-on proces służący przygotowaniu rzetelnych danych – Biuro Spraw Studenckich – Roman Kazanecki (PDF)

Prawne aspekty pracy Prodziekana ds. Studenckich – dr Krzysztof Kaleta (PDF)

 

 


Jakość danych w systemie USOS.
21 października 2016

Pismo  BSS/441-227/2016 (pdf)   – Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej Mika, prof. UW, dotyczące jakości danych w systemie USOS.