Przekazanie danych do ogólnopolskiego wykazu studentów – 15 kwietnia
27 marca 2017

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r.
w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1301 ze zm.) Uczelnia zobowiązana jest do przekazania do systemu POL-on danych studentów. Przekazanie danych do ogólnopolskiego wykazu studentów następuje za pomocą narzędzia eksportu systemu USOS i jest dokonywane w dwóch terminach:

  • do dnia 15 grudnia według stanu na dzień 30 listopada;
  • do dnia 30 kwietnia według stanu na dzień 15 kwietnia

Nowy termin przekazania danych tj. 15 kwietnia został wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów (Dz. U. z 2017 r. poz. 76).

Mając powyższe na uwadze należy pamiętać, aby do dnia 10 kwietnia br. rozliczyć wszystkich studentów z wymagań programu realizowanego w cyklu 2016Z i wpisać na kolejny semestr studiów realizowany w cyklu 2016L (o ile kontynuują studia).

W związku z powyższym, proszę o wygenerowanie z systemu USOS raportu o błędach/brakach
w danych studenckich Państwa jednostki oraz o ich poprawienie (dot. semestru 2016L).

W celu wygenerowania pliku należy wybrać opcję Eksport do systemu POL-on w dziale Sprawozdawczość. W górnej części formularza należy wskazać:

1.Nazwę pliku wyjściowego – najlepiej utworzyć na dysku katalog z bieżącą datą, wskazać w tym katalogu plik o nazwie identyfikującej jednostkę, studentów i cykl dydaktyczny,
np. 1000-stud-2016L.xml.

2.Sposób sortowania danych – według uznania, sugerowanym rozwiązaniem jest sortowanie po numerze PESEL.

3.Poziom logowania: wszystkie komunikaty.

 

Pozostałe pola wypełnia się na zakładce Studenci:

1.Jednostka programu studiów – należy wskazać jednostkę macierzystą, o ile jest jednostką podstawową, w przeciwnym razie jednostkę podstawową nadrzędną w stosunku do jednostki macierzystej.

2.Cykl dydaktyczny – na przykład 2016.

3.Zakres eksportowanych studentów – Wszyscy aktywni studenci.

4.Zakres eksportowanych programów – Programy studenta w wybranej jednostce.

5.Zakres eksportowanych stypendiów – Według przyznań.

6.Wybierz semestr – letni.

 

Należy kliknąć przycisk Eksportuj studentów. Czas trwania eksportu zależy od liczby studentów
w jednostce. Może on trwać od kilku do kilkunastu minut.

Po zakończeniu eksportu we wskazanym katalogu powstaną dwa pliki: jeden  z rozszerzeniem ERR (plik z komunikatami o błędach), a drugi z rozszerzeniem XML. Plik z rozszerzeniem ERR powinien mieć wartość zero, co oznacza, że nie zawiera on błędów.

Więcej informacji, dotyczących procesu raportowania znajdziecie Państwo w poradniku pt. „Kontrola danych studenckich eksportowanych do systemu POL-on w jednostkach prowadzących studia” dostępnym na stronie:  http://bss.uw.edu.pl/pol-on/.

BSS-4414-USOS-01/2017 w PDF

W przypadku studentów MISH oraz MIMAP prosimy korzystać z zakładki ISM w formularzu Eksport do systemu POL-on


Wnioski dotyczące kierunków studiów
27 stycznia 2017
  1. Formularz wniosku o utworzenie kierunku studiów
  2. Formularz wniosku o utworzenie specjalności
  3. Formularz wniosku o zmianę nazwy kierunku studiów/ specjalności bez zmiany efektów kształcenia
  4. Formularz wniosku o zmianę efektów kształcenia
  5. Akty prawne do wniosku
  6. INSTRUKCJA POMOCNA PRZY PRZYGOTOWANIU WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH KIERUNKÓW STUDIÓW

Rozstrzygnięto XIII edycję konkursu FID
19 stycznia 2017

Wyniki XIII edycji konkursu Funduszu Innowacji Dydaktycznych (pdf)

 


Zaktualizowany wniosek o utworzenie kierunku studiów
03 stycznia 2017

Zaktualizowany wniosek o utworzenie kierunku studiów (doc) oraz BSS/441/3/2017 (pdf)


Wysokości stypendiów rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2016/2017
05 grudnia 2016

Postanowienie Nr 10 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie wysokości stypendiów rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2016/2017 [więcej…]


Spotkanie dot. przekazywanie danych studentów z USOS do POL-on – 22 listopada 2016 r. w godz. 14.30 – 16.00
21 listopada 2016

W imieniu Pani prof. UW dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia pragnę zaprosić Państwa na spotkanie, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2016 r. w Sali Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim w godz. 14.30 – 16.00.

Tematem spotkania będzie omówienie zmian dot. przekazywania danych studentów z USOS do POL-on wg stanu na dzień 30 listopada br.

 

Materiały (wiecej…)