KOMUNIKAT w sprawie przyznawania miejsc w akademikach w dniu 21-07-2017
21 lipca 2017

Z przyczyn technicznych w dniu 21 lipca 2017 roku nie jest możliwe przyznanie miejsc w Domach Studenta Uniwersytetu Warszawskiego. Po usunięciu błędu zostanie ogłoszony nowy termin uruchomienia algorytmu przyznawania miejsc na rok akademicki 2017/2018. Za utrudnienia przepraszamy.


XVI edycja Programu Stypendia Pomostowe 2017/2018 Segment IA
23 maja 2017

Celem programu jest wspieranie młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na dziennych studiach magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie. Program polega na finansowaniu stypendiów dla maturzystów, którzy dostaną się na uczelnię wyższą… [więcej]


XIV edycja konkursu FID
10 maja 2017

Ogłoszenie Komisji Konkursowej Funduszu Innowacji Dydaktycznych z dnia 10 maja 2017 r. (pdf)

Załącznik nr 1 UWAGI dotyczące przygotowania wniosków FID do Ogłoszenia Komisji Konkursowej Innowacji Dydaktycznych z dnia 10 maja 2017 r. (pdf)

Wniosek FID 2017 do pobrania. (doc)


Nowe dyplomy
28 kwietnia 2017

 uprzejmie przypominamy, że zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych  oraz wzoru suplementu do dyplomu, obecnie obowiązujące wzory dyplomów  na UW mogą  być wystawiane  do  30 września 2017 r.  Od  1 października 2017 r.  dyplomy należy wystawiać na nowych drukach dostosowanych do wymogów określonych w wyżej wymienionym rozporządzeniu. O  terminie dostępności nowych druków zostaniecie Państwo poinformowani.

 


Zarządzenia Rektora w sprawie opłat za usługi edukacyjne
03 kwietnia 2017

Szanowni Państwo,

W dniu 31 marca br. zostały zatwierdzone: Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w  sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2017/2018 oraz Zarządzenie nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2017/2018.

Zarządzenie nr 32

Zarządzenie nr 33


Rekrutacja na Program MOST na semestr zimowy i rok akademicki 2017/2018
31 marca 2017

Broszura w pdf –  MOST

1-strona-broszury