Dokumentacja przebiegu studiów
19 października 2016

new36 Rozporządzenie MIinistra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów


otwarcia USOSweb na semestr letni roku akad. 2016/17 w celu wpisywania sylabusów przedmiotów.
11 października 2016

Pismo dot. otwarcia USOSweb na semestr letni roku akad. 2016/17 w celu wpisywania sylabusów przedmiotów. (BSS-4414-USOS-13/2016- pdf)

 


Ubieganie się o miejsce w domu studenta na rok akademicki 2016/2017
06 października 2016

UWAGA!!!

Biuro Spraw Studenckich od 7 października 2016 roku będzie wydawało skierowania do Domów Studenta z puli wolnych (niewykorzystanych) miejsc.

Free (not used) places in student dormitories will be allocated by the Office for Student Affairs on October 7th, 2016.


Obiegówka
25 września 2016

Pismo do jednostek BSS-441-203/2016 dot obiegówki (pdf)

(więcej…)


Stypendia zagraniczne- BUWiWM – Oferta 2017/18
22 września 2016

Terminy składania przez studentów aplikacji na stypendia zagraniczne podane w ofercie przez BUWiWM obowiązują uczelnię.Kandydat zobowiązany jest złożyć dokumenty w Biurze Spraw Studenckich UW w niżej  podanych terminach:

 

w terminie do dnia 15 listopada 2016r.:

 • Białoruś
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Czechy
 • Egipt
 • Izrael
 • Kazachstan
 • Litwa
 • Macedonia
 • Mongolia
 • Rumunia
 • Serbia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Węgry
 • Wietnam

w terminie do dnia 16 grudnia 2016r. :

 • Chiny
 • Grecja
 • Turcja
 • Ukraina

w terminie do dnia 17 marca 2017r. :

 • Japonia

Wcześniejsze, niż podane w ofercie BUWiWM, terminy składnia dokumentów podyktowane są czasem niezbędnym dla Biura do przedłożenia wniosków Rektorowi i przygotowanie pism zgłaszajacych do BUWiWM .

Kwestionariusz kandydata na wyjazd za granicę obowiązujący studentów

Oferta stypendialna ze strony internetowej BUWiWM na rok akademicki 2017/2018 – informacje ogólne i wykaz krajów


Pismo dot. rejestracji żetonowej na zajęcia z wychowania fizycznego w roku akademickim 2016/2017
09 września 2016

Pismo Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej – Mika, prof. UW dotyczące rejestracji żetonowej na zajęcia z wychowania fizycznego w roku akademickim 2016/2017 (BSS-441-184/2016).