Rozdzielenie miejsc w Domach Studenta w dniu 24 września 2018 roku
24 września 2018

 

W dniu dzisiejszym algorytm rozpatrzył wszystkie wnioski o przyznanie miejsca w domu studenta. Wnioski przy których w dalszym ciągu jest stan  „Gotowy do rozpatrzenia” zostały zgłoszone do działu informatycznego celem wyjaśnienia. Bardzo przepraszamy za utrudnienia. 


Umowy o odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019
31 lipca 2018

W zakładce dla dziekanatów znajduje się pismo BSS-441-84/2018 oraz pismo BSS-441-98/2018 dotyczące podpisywanie umów o odpłatności za usługi edukacyjne ze studentami rozpoczynającymi kształcenie w roku akademickim 2018/2019.


Pobieranie opłat za zajęcia nieobjęte planem studiów
24 lipca 2018

W zakładce dla dziekanatów w Interpretacjach do Regulaminu Studiów UW znajduje się pismo BSS-441-81/2018 w sprawie pobierania opłat za zajęcia nieobjęte planem studiów.


Komunikat w sprawie przyznawania miejsc w Domach Studenta UW
23 lipca 2018

 

W związku z dużym zainteresowaniem i ograniczoną liczbą miejsc w Domach Studenta UW, Biuro Spraw Studenckich w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studentów informuje, że wnioski w których został wykazany dochód powyżej 1800 zł netto (miesięcznie na jednego członka w rodzinie studenta) w turze w dniu 23 lipca 2018 roku będą rozpatrzone negatywnie. Wysokość dochodu w kolejnych turach zostanie podana w późniejszym terminie. Studenci, którzy nie otrzymali miejsca w dniu 23 lipca 2018 roku mogą ubiegać się o akademik w turze 24 września 2018 roku.


Dni adaptacyjne 2018/2019
12 lipca 2018

Informacja o dniach adaptacyjnych dla studentów I r., rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2018/2019.

Pismo Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika, prof. UW [pdf]

 


Komunikat w sprawie składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta – 2018/2019
06 czerwca 2018

 

Znane są już terminy dotyczące składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosków oraz kwaterowania w domach studenta na rok akademicki 2018/2019. [więcej informacji]

Miejsce w domu studenta przyznawane jest na wniosek studenta wygenerowany w USOSweb, wydrukowany, podpisany i złożony we właściwej komisji stypendialnej. Aby zacząć wypełniać wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta należy wcześniej wypełnić i zatwierdzić Oświadczenie o dochodach za miniony rok kalendarzowy w USOSweb. Do wniosku oraz oświadczenia o dochodach należy dołączyć dodatkowe dokumenty.