Komunikat w sprawie programu „Legia Akademicka”
08 marca 2019

 

Informujemy, że do 11 marca 2019 r. trwa rekrutacja do programu „Legia Akademicka”. Jest to program  Ministerstwa Obrony Narodowej  skierowany do studentów i realizowany  w Wojskowej Akademii Technicznej. Więcej informacji na stronie: https://www.wat.edu.pl/ksztalcenie/legia-akademicka/ .

Aby wziąć  udział  w „Legii Aka­de­mic­kiej”  w WAT nale­ży  pobrać for­mu­larz i  wraz  z zaświad­cze­niem o byciu stu­den­tem zło­żyć w Wydzia­le Logi­sty­ki (WLO) Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej .


FID
20 grudnia 2018

EDYCJA XVI FID


Wezwanie do zapłaty w USOSadm Java

Uprzejmie informuję, że w systemie USOSadm Java został wdrożony raport Wezwanie do zapłaty (dwa warianty, tj. pierwsze i ostateczne). Raport jest generowany z formularza Płatności osób w menu Płatności.

Zwracam uwagę, że w celu poprawnego generowania raportu na formularzu należy zaznaczyć odpowiednie parametry m. in.: Drukuj odsetki, Drukuj KRD.


Ustawa 2.0 – dostosowanie programów studiów od roku 2019/2020
05 grudnia 2018

Ustawa 2.0 – dostosowanie programów studiów od roku 2019/2020 [więcej]


Przyporządkowanie kierunków studiów do nowej klasyfikacji
26 listopada 2018

Pismo Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika, prof. UW wraz załącznikami  – BSS-441-123/2018.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo w zakładce Dla dziekanatów [więcej]


Wypłata stypendiów o charakterze socjalnym w listopadzie 2018 roku
16 listopada 2018

 

Informujemy, że w listopadzie wypłata stypendiów o charakterze socjalnym dla studentów zostanie zrealizowana w dniu 20 listopada 2018 roku.