Stypendia zagraniczne – NAWA- oferta stypendialna 2018/19
10 listopada 2017

Stypendia zagraniczne – NAWA


Mechanizm skreśleń USOS
30 października 2017

wykaz materiałów – Mechanizm skreśleń USOS – zobacz więcej>> 


Rekrutacja na Program MOST
27 października 2017

W dniach 31 października – 30 listopada 2017 r. odbywać się będzie rekrutacja na semestr letni w ramach Programu MOST (https://most.uka.uw.edu.pl/index.php)


Kredyty studenckie
24 października 2017

Informuję, że z dniem 21 października 2017 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich, uprzejmie proszę o zapoznanie się z dokumentem, link poniżej: http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_10/42d0790a5f221b01c24447b115afa275.pdf

Ponadto informuję, że Zarządzenie Nr 51 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wydawania zaświadczeń dla studentów i doktorantów ubiegających się o otrzymanie kredytu lub pożyczki studenckiej oraz wyłaniania najlepszych absolwentów w związku z nowelizacją w/w rozporządzenia jest w trakcie zmiany.

 


Ubieganie się o miejsce w Domu Studenta z puli niewykorzystanych miejsc:
02 października 2017

W roku akademickim 2017/2018 ubieganie się o miejsce w akademiku z puli niewykorzystanych miejsc odbywać się będzie po raz pierwszy online za pośrednictwem Rejestracji żetonowej, na tej samej zasadzie co zapisy na przedmioty bądź egzaminy na Uniwersytecie Warszawskim.

W dniu 5 października 2017 roku o godzinie 21:00 zostaną uruchomione zapisy do Domów Studenta Uniwersytetu Warszawskiego. W przypadku ubiegania się o miejsce z puli niewykorzystanych miejsc nie będą brane pod uwagę oświadczenia o dochodach ani dodatkowe preferencje.

O miejsce w Domu Studenta mogą ubiegać się niżej wymienieni studenci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy do 5 października 2017 roku nie zakwaterują się w żadnym z akademików:

– wszyscy studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia,

– wszyscy studenci jednolitych studiów magisterskich,

– wszyscy studenci studiów trzeciego stopnia (doktoranci),

– wszyscy studenci Programu MOST,

– wszyscy studenci Kursu przygotowawczego dla cudzoziemców.

     

Ubieganie się o miejsce z puli niewykorzystanych miejsc KROK PO KROKU:

  1. Wejdź na stronę Rejestracji żetonowej: https://rejestracja.usos.uw.edu.pl i zaloguj się.
  2. Wejdź w zakładkę „REJESTRACJE” (po lewej stronie).
  3. Otwórz rejestrację „Akademiki – wolne miejsca – 2017”.
  4. Wejdź w nazwę grupy przedmiotów „Skierowania do DS”.
  5. Wybierz jedną z podanych nazw przedmiotów do którego chcesz się zapisać:

– Dom Studenta nr 1 – miejsca żeńskie

– Dom Studenta nr 1 – miejsca męskie

– Dom Studenta nr 2 – miejsca żeńskie

– Dom Studenta nr 2 – miejsca męskie

– itd.

Zapis na niewłaściwy przedmiot (niewłaściwa płeć) będzie w późniejszym czasie odrzucony!!!

  1. Wybierz Grupę 1.
  2. Zapisz się do Domu Studenta. Jeżeli tura rejestracji jest aktywna, limit miejsc nie jest wyczerpany to pokaże się ikona Nie jesteś zarejestrowany na zajęcia. Aby się zarejestrować, kliknij w koszyk.
  3. W chwili dokonania rejestracji ikona zamieni się na:  Jesteś zarejestrowany na zajęcia. Aby się wyrejestrować, kliknij w koszyk. Oznacza to, że zapisałeś się do wybranego akademika.

 

  1. W czasie trwania rejestracji, po zapisie do danego akademika, będzie można się wypisać za pomocą tej samej ikony .

Jeśli rejestracja została pomyślnie dokonana oznacza to, że miejsce zostało przyznane. W następnym dniu roboczym (tj. 6 października 2017 roku) należy zakwaterować się w akademiku, w przeciwnym razie miejsce przepadnie.

 

 


Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018
02 sierpnia 2017

 

W roku akademickim 2017/2018 wnioskowanie o stypendia ministra będzie się odbywać po raz pierwszy z wykorzystaniem USOSweb – będzie to możliwe od 7 sierpnia. Studenci i doktoranci będą wypełniać i rejestrować wnioski w USOSweb, a następnie wygenerowane z systemu, wydrukowane i podpisane dokumenty (wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia) składać do kierowników jednostek. Szczegóły w zakładce sekcja socjalna [więcej]