Zaktualizowany wniosek o utworzenie kierunku studiów
03 stycznia 2017

Zaktualizowany wniosek o utworzenie kierunku studiów (doc) oraz BSS/441/3/2017 (pdf)


Wysokości stypendiów rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2016/2017
05 grudnia 2016

Postanowienie Nr 10 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie wysokości stypendiów rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2016/2017 [więcej…]


Spotkanie dot. przekazywanie danych studentów z USOS do POL-on – 22 listopada 2016 r. w godz. 14.30 – 16.00
21 listopada 2016

W imieniu Pani prof. UW dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia pragnę zaprosić Państwa na spotkanie, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2016 r. w Sali Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim w godz. 14.30 – 16.00.

Tematem spotkania będzie omówienie zmian dot. przekazywania danych studentów z USOS do POL-on wg stanu na dzień 30 listopada br.

 

Materiały (wiecej…)


Spotkanie z Prodziekanami, Dyrektorami, Kierownikami ds. studenckich – 24-10-2016
24 października 2016

Materiały z prezentacji:

Programy kształcenia w świetle obowiązujących przepisów -Biuro Spraw Studenckich -Ewa Staszczyk (PDF)

Realizacja zajęć z wychowania fizycznego – rozwiązanie na rok 2016/17 – Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UW – prof. UW dr hab. Jolanta Choińska-Mika (PDF)

USOS a POL-on proces służący przygotowaniu rzetelnych danych – Biuro Spraw Studenckich – Roman Kazanecki (PDF)

Prawne aspekty pracy Prodziekana ds. Studenckich – dr Krzysztof Kaleta (PDF)

 

 


Jakość danych w systemie USOS.
21 października 2016

Pismo  BSS/441-227/2016 (pdf)   – Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Jolanty Choińskiej Mika, prof. UW, dotyczące jakości danych w systemie USOS.


Terminy składania list stypendialnych i wypłat stypendiów

 

Listy stypendialne ze stypendiami socjalnymi, zapomogami, stypendiami specjalnymi dla osób niepełnosprawnych w Biurze Spraw Studenckich powinny być składane przez jednostki organizacyjne w nieprzekraczalnym terminie do:

10 listopada 2016 r.

07 grudnia 2016 r.

09 stycznia 2017 r.

07 lutego 2017 r.

07 marca 2017 r.

06 kwietnia 2017 r.

08 maja 2017 r.

06 czerwca 2017 r.

 

Terminy realizowania wypłat stypendiów o charakterze socjalnym przez Kwesturę UW:

18 listopada 2016 r.

15 grudnia 2016 r.

16 stycznia 2017 r.

15 lutego 2017 r.

15 marca 2017 r.

14 kwietnia 2017 r.

15 maja 2017 r.

14 czerwca 2017 r.

 

 

Jednocześnie informujemy o terminie składania list stypendialnych oraz wypłaty stypendiów
w szczególnych wypadkach w okresie wakacyjnym:

Terminy składania list stypendialnych w Biurze Spraw Studenckich:

13 lipca 2017 r.

11 sierpnia 2017 r.

12 września 2017 r.

Daty wypłaty stypendiów:

21 lipca 2017 r.

23 sierpnia 2017 r.

22 września 2017 r.