Wysokość opłat dla cyklu kształcenia, rozpoczynającego się w roku akademickim 2018/2019
05 kwietnia 2018

ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2018/2019

ZARZĄDZENIE NR 34 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2018/2019


Dni adaptacyjne 2018/2019
19 stycznia 2018
Opłaty za usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019
22 grudnia 2017

Opłaty za usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019 więcej >>


Komunikat w sprawie liczenia do średniej etapu studiów ocen z lektoratów
23 listopada 2017

W związku z dochodzącymi sygnałami w sprawie błędnego liczenia do średniej etapu studiów ocen z lektoratów uprzejmie informuję, że zasady przyznawania żetonów na naukę języka obcego uregulowane są Uchwałą nr 119 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych oraz certyfikacji biegłości językowej.

Studentom studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich przysługuje  bezpłatnie 240 godzin  tj 240 żetonów lektoratowych na naukę  języka obcego.  Odpowiada to czterem semestrom nauki języka obcego.  W związku z tym, że w gestii studenta jest wybór języka i poziomu lektoratu – student powinien uzyskać ocenę końcową dla każdego z nich, będącego osobnym przedmiotem.  Finalnie studentowi do liczenia średniej z całych studiów należy  liczyć oceny z czterech semestrów o ile przewiduje to plan studiów.

BSS-441- 177/2017 – pdf


Przekazywanie danych studentów do POL-on (2017Z)
13 listopada 2017

(…) Dane do ogólnopolskiego wykazu studentów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów ze zm.) jesteśmy zobowiązani przesłać do dnia 15 grudnia według stanu na dzień 30 listopada.

Mając na uwadze powyższe zwracam Państwa uwagę na jakość danych zamieszczonych w systemie USOS, która będzie miała skutek finansowy dla Państwa Jednostki. O jakość danych należy dbać podczas codziennej pracy z systemem uczelnianym USOS oraz zgodne z przepisami Regulaminu Studiów. Należy na  bieżąco dokonywać operacji wprowadzania i aktualizacji danych w zakresie m.in. immatrykulacji, rozliczania studentów z wymagań programu studiów. (…)

Całość pisma BSS-441-167/2017 (pdf)

Wniosek o założenie konta użytkownika oraz nadanie uprawnień w systemie POL-on (pdf) (w zakresie studentów i pomocy materialnej) pracownikowi Uniwersytetu Warszawskiego – wypełniony wniosek przesłać do BSS do 6 listopada 2017 r.

Oświadczenie o poprawności danych w USOS (pdf)– należy przesłać do BSS do 1 grudnia 2017 r.

Instrukcja „Poprawianie danych studenckich na poziomie USOS” (pdf)

Instrukcja „Poprawianie niezgodności w danych studenckich na poziomie Pol-on (część 1) (pdf)

Instrukcja „Poprawianie niezgodności w danych studenckich na poziomie Pol-on (część 2) (pdf)

 

Jednocześnie informuję, że osoba wyznaczona przez władze Jednostki Dydaktycznej (do podglądu w systemie POL-on) zobowiązana jest skontaktować się z ABI lub LABI w celu wypełnienia dodatkowych oświadczeń i wniosków:

– jeżeli wskazany pracownik posiada upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane na podstawie wniosku do systemów SAP lub USOS, wówczas winien wypełnić wniosek o aktualizację zakresu uprawnień;

– jeżeli pracownik nie posiada stosownych upoważnień, wówczas należy zastosować przyjętą procedurę: https://portal.uw.edu.pl/web/ado/formularze.

 


Stypendia zagraniczne – NAWA- oferta stypendialna 2018/19
10 listopada 2017

Stypendia zagraniczne – NAWA