Zarządzenie Rektora w sprawie opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017
11 kwietnia 2016

Informujemy, że dniu 31 marca 2016 r. zostało zatwierdzone Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2016/2017. [więcej]
oraz
Zarządzenie nr 26 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów–cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2016/2017 [więcej]

Przypominamy, że zgodnie z § 4 ust. 1 uchwały nr 507 Senatu UW w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne „Wysokość opłat Rektor ustala na okres roku akademickiego. W danym roku akademickim ustalane są opłaty dla całego, rozpoczynającego się cyklu kształcenia.”


Komunikat w sprawie składania wniosków o stypendium rektora
18 marca 2016

Uprzejmie informuję, iż w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, wyrażam zgodę na przesunięcie terminu składania wniosków o stypendium rektora do 31 marca 2016 r. w roku akademickim 2015/2016.

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia


Otwarcie USOSweb w celu wprowadzenia sylabusów przedmiotów rocznych i na semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017
24 lutego 2016

Informujemy, że USOSweb, zostanie otwarty – w okresie od 11.04.2016 r. do 30.05.2016 r., dla koordynatorów oraz dla osób prowadzących zajęcia w celu wpisywania sylabusów przedmiotów.

Pismo Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior poniżej:

Otwarcie USOSweb w celu wprowadzenia sylabusów przedmiotów rocznych i na semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017


kontrola danych w USOS – marzec 2016
23 lutego 2016

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów, dane do ogólnopolskiego wykazu studentów wprowadza się w następujących terminach:

  • do dnia 15 grudnia według stanu na dzień 30 listopada;
  • do dnia 15 marca według stanu na dzień 1 marca.

W związku z powyższym, proszę o wygenerowanie z systemu USOS raportu o błędach/brakach w danych studenckich Państwa jednostki i ich poprawienie (dot. semestru 2015L).

Proszę o przekazanie informacji zwrotnej do Biura Spraw Studenckich UW
o poprawieniu danych na adres mailowy: bsstud@adm.uw.edu.pl w terminie do 29 lutego 2016 r.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w poradniku pt. „Kontrola danych studenckich eksportowanych do systemu POL-on w jednostkach prowadzących studia” dostępnym na stronie: http://bss.uw.edu.pl/pol-on/

 

Pismo BSS-4414-USOS-01-2016 (pobierz pdf)

 


Zmiany w APD
05 lutego 2016

Pismo BSS-441-32/2016 Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marty Kicińskiej – Habior pismo dot. systemów antyplagiatowych (OSA i plagiat.pl) oraz nowej funkcjonalności w APD (pdf).

W Archiwum Prac Dyplomowych (APD) Uniwersytetu Warszawskiego  https://apd.uw.edu.pl/ została wprowadzona funkcjonalność, która umożliwia Państwu sprawdzenie prac dyplomowych studentów za pomocą Otwartego Systemu Antyplagiatowego (OSA).

W przypadku pytań w sprawie APD uprzejmie proszę o kontakt z Panią Anną Chałubińską-Jóźwiak, pracownikiem Działu Aplikacji Komputerowych.

W celu zapoznania się z systemem OSA zachęcam Państwa do lektury informacji zawartych na stronie internetowej  https://osaweb.uw.edu.pl/ .

Cały czas również można korzystać z systemu Plagiat.pl  na UW.

UWAGA! Umowa z  systemu Plagiat.pl została przedłożona do 30.09.2016 r.


S-10/2015
28 stycznia 2016

Dane dotyczące liczby studentów w/g stanu z dnia 30 listopada 2015 r.   (na podstawie sprawozdania o studiach wyższych S-10 Głównego Urzędu Statystycznego).