ŚWIĘTUJ Z NAMI 200 LAT UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO!
20 kwietnia 2016

19 listopada 2016 roku Uniwersytet Warszawski kończy 200 lat – więcej na stronie www.uw200.uw.edu.pl


Program MOST rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki 2016/2017
13 kwietnia 2016

Więcej informacji dotyczących Programu MOST znajdą Państwo pod następującym adresem:

www.most.amu.edu.pl oraz na profilu Programu na Facebooku www.facebook.com/programmost2000


Zarządzenie w sprawie bezpieczeństwa imprez
12 kwietnia 2016

Zarządzenie nr 29 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie bezpieczeństwa imprez (pdf)


Zarządzenie Rektora w sprawie opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017
11 kwietnia 2016

Informujemy, że dniu 31 marca 2016 r. zostało zatwierdzone Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2016/2017. [więcej]
oraz
Zarządzenie nr 26 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów–cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w roku akademickim 2016/2017 [więcej]

Przypominamy, że zgodnie z § 4 ust. 1 uchwały nr 507 Senatu UW w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne „Wysokość opłat Rektor ustala na okres roku akademickiego. W danym roku akademickim ustalane są opłaty dla całego, rozpoczynającego się cyklu kształcenia.”


Komunikat w sprawie składania wniosków o stypendium rektora
18 marca 2016

Uprzejmie informuję, iż w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, wyrażam zgodę na przesunięcie terminu składania wniosków o stypendium rektora do 31 marca 2016 r. w roku akademickim 2015/2016.

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia


Otwarcie USOSweb w celu wprowadzenia sylabusów przedmiotów rocznych i na semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017
24 lutego 2016

Informujemy, że USOSweb, zostanie otwarty – w okresie od 11.04.2016 r. do 30.05.2016 r., dla koordynatorów oraz dla osób prowadzących zajęcia w celu wpisywania sylabusów przedmiotów.

Pismo Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior poniżej:

Otwarcie USOSweb w celu wprowadzenia sylabusów przedmiotów rocznych i na semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017