Propozycje opłat za usługi edukacyjne w roku akad. 2016/17
20 stycznia 2016

Pismo BSS-3320-1/2016 w sprawie propozycji opłat za usługi  edukacyjne w roku akad. 2016/17

Załącznik_1

Załącznik_2

PROCEDURA OBIEGU DOKUMENTÓW_OPŁAT


wyniki FID XII
14 stycznia 2016

wyniki XII edycji konkursu Funduszu Innowacji Dydaktycznej [pdf]

 

 

 


zajęcia świadczone i uzyskiwane na studiach stacjonarnych
13 stycznia 2016

Szanowni Państwo,

Przekazujemy Państwu pismo  BSS-441-2/2016 (pdf) i tabelę dotyczącą zajęć świadczonych i uzyskiwanych na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2015/2016 z prośbą o przesłanie danych wg załączonej tabeli (pdf) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2016 r.

 

 


wniosek o prowadzenie kierunku studiów
02 stycznia 2016

WNIOSEK O PROWADZENIE KIERUNKU STUDIÓW (DOC)

Projektowanie programu kształcenia/wniosek o prowadzenie kierunku studiów – prezentacja 17-11-2015, Komisja Senacka ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia


podpięcia przedmiotów
28 listopada 2015

UWAGA! Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior podjęła decyzję o przedłużeniu terminu dokonywania podpięć przedmiotów realizowanych w semestrze zimowym i całym roku akademickim 2015/2016  do 15 listopada br.

poradnik dot. podpięć (pdf)

poradnik dot. podpięć (wersja angielska) (pdf)


GUS – S10

Pismo (BSS-441-246/2015 ) Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior w sprawie sprawozdania GUS – S10[więcej]