Komunikat w sprawie liczenia do średniej etapu studiów ocen z lektoratów
23 listopada 2017

W związku z dochodzącymi sygnałami w sprawie błędnego liczenia do średniej etapu studiów ocen z lektoratów uprzejmie informuję, że zasady przyznawania żetonów na naukę języka obcego uregulowane są Uchwałą nr 119 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych oraz certyfikacji biegłości językowej.

Studentom studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich przysługuje  bezpłatnie 240 godzin  tj 240 żetonów lektoratowych na naukę  języka obcego.  Odpowiada to czterem semestrom nauki języka obcego.  W związku z tym, że w gestii studenta jest wybór języka i poziomu lektoratu – student powinien uzyskać ocenę końcową dla każdego z nich, będącego osobnym przedmiotem.  Finalnie studentowi do liczenia średniej z całych studiów należy  liczyć oceny z czterech semestrów o ile przewiduje to plan studiów.

BSS-441- 177/2017 – pdf


Przekazywanie danych studentów do POL-on (2017Z)
13 listopada 2017

(…) Dane do ogólnopolskiego wykazu studentów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów ze zm.) jesteśmy zobowiązani przesłać do dnia 15 grudnia według stanu na dzień 30 listopada.

Mając na uwadze powyższe zwracam Państwa uwagę na jakość danych zamieszczonych w systemie USOS, która będzie miała skutek finansowy dla Państwa Jednostki. O jakość danych należy dbać podczas codziennej pracy z systemem uczelnianym USOS oraz zgodne z przepisami Regulaminu Studiów. Należy na  bieżąco dokonywać operacji wprowadzania i aktualizacji danych w zakresie m.in. immatrykulacji, rozliczania studentów z wymagań programu studiów. (…)

Całość pisma BSS-441-167/2017 (pdf)

Wniosek o założenie konta użytkownika oraz nadanie uprawnień w systemie POL-on (pdf) (w zakresie studentów i pomocy materialnej) pracownikowi Uniwersytetu Warszawskiego – wypełniony wniosek przesłać do BSS do 6 listopada 2017 r.

Oświadczenie o poprawności danych w USOS (pdf)– należy przesłać do BSS do 1 grudnia 2017 r.

Instrukcja „Poprawianie danych studenckich na poziomie USOS” (pdf)

Instrukcja „Poprawianie niezgodności w danych studenckich na poziomie Pol-on (część 1) (pdf)

Instrukcja „Poprawianie niezgodności w danych studenckich na poziomie Pol-on (część 2) (pdf)

 

Jednocześnie informuję, że osoba wyznaczona przez władze Jednostki Dydaktycznej (do podglądu w systemie POL-on) zobowiązana jest skontaktować się z ABI lub LABI w celu wypełnienia dodatkowych oświadczeń i wniosków:

– jeżeli wskazany pracownik posiada upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wydane na podstawie wniosku do systemów SAP lub USOS, wówczas winien wypełnić wniosek o aktualizację zakresu uprawnień;

– jeżeli pracownik nie posiada stosownych upoważnień, wówczas należy zastosować przyjętą procedurę: https://portal.uw.edu.pl/web/ado/formularze.

 


Stypendia zagraniczne – NAWA- oferta stypendialna 2018/19
10 listopada 2017

Stypendia zagraniczne – NAWA


Mechanizm skreśleń USOS
30 października 2017

wykaz materiałów – Mechanizm skreśleń USOS – zobacz więcej>> 


Rekrutacja na Program MOST
27 października 2017

W dniach 31 października – 30 listopada 2017 r. odbywać się będzie rekrutacja na semestr letni w ramach Programu MOST (https://most.uka.uw.edu.pl/index.php)


Kredyty studenckie
24 października 2017

Informuję, że z dniem 21 października 2017 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich, uprzejmie proszę o zapoznanie się z dokumentem, link poniżej: http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_10/42d0790a5f221b01c24447b115afa275.pdf

Ponadto informuję, że Zarządzenie Nr 51 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wydawania zaświadczeń dla studentów i doktorantów ubiegających się o otrzymanie kredytu lub pożyczki studenckiej oraz wyłaniania najlepszych absolwentów w związku z nowelizacją w/w rozporządzenia jest w trakcie zmiany.