Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018
02 sierpnia 2017

 

W roku akademickim 2017/2018 wnioskowanie o stypendia ministra będzie się odbywać po raz pierwszy z wykorzystaniem USOSweb – będzie to możliwe od 7 sierpnia. Studenci i doktoranci będą wypełniać i rejestrować wnioski w USOSweb, a następnie wygenerowane z systemu, wydrukowane i podpisane dokumenty (wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia) składać do kierowników jednostek. Szczegóły w zakładce sekcja socjalna [więcej]


Giełda zamiany miejsc w domach studenta UW
24 lipca 2017

 

W dniu 24 lipca 2017 roku o godzinie 10:30 zostanie uruchomiona Giełda zamiany miejsc w domach studenta w USOSweb pod zakładką DLA WSZYSTKICH –> WNIOSKI –> Wniosek o zmianę miejsca w akademiku – giełda zamian miejsc.


Komunikat w sprawie wysokości dochodu – rozdzielenie miejsc w akademikach 11 sierpnia 2017 roku

W związku z dużym zainteresowaniem i ograniczoną liczbą miejsc w domach studenta UW, Biuro Spraw Studenckich w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studentów informuje, że wnioski w których został wykazany dochód powyżej 2000 zł netto (miesięcznie na jednego członka w rodzinie studenta) w turze w dniu 11 sierpnia 2017 roku będą rozpatrzone negatywnie.

Wysokość dochodu w kolejnych turach zostanie podana w późniejszym terminie. Studenci, którzy nie otrzymali miejsca w dniu 11 sierpnia 2017 roku mogą ubiegać się o akademik w turach 15 i 28 września 2017 roku.

Biuro Spraw Studenckich i Zarząd Samorządu Studentów


KOMUNIKAT w sprawie przyznawania miejsc w akademikach w dniu 21-07-2017
21 lipca 2017

Z przyczyn technicznych w dniu 21 lipca 2017 roku nie jest możliwe przyznanie miejsc w Domach Studenta Uniwersytetu Warszawskiego. Po usunięciu błędu zostanie ogłoszony nowy termin uruchomienia algorytmu przyznawania miejsc na rok akademicki 2017/2018. Za utrudnienia przepraszamy.


XVI edycja Programu Stypendia Pomostowe 2017/2018 Segment IA
23 maja 2017

Celem programu jest wspieranie młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na dziennych studiach magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie. Program polega na finansowaniu stypendiów dla maturzystów, którzy dostaną się na uczelnię wyższą… [więcej]


XIV edycja konkursu FID
10 maja 2017

Ogłoszenie Komisji Konkursowej Funduszu Innowacji Dydaktycznych z dnia 10 maja 2017 r. (pdf)

Załącznik nr 1 UWAGI dotyczące przygotowania wniosków FID do Ogłoszenia Komisji Konkursowej Innowacji Dydaktycznych z dnia 10 maja 2017 r. (pdf)

Wniosek FID 2017 do pobrania. (doc)