Komunikat w sprawie stypendiów dla studentów
19 marca 2020
Prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia wydała 18 marca komunikat dotyczący składania wniosków o stypendia i terminów wypłat w stanie zagrożenia epidemicznego. W komunikacie zostały zawarte m.in. informacje dotyczące stypendiów socjalnych dla studentów. [więcej]

Tryb pracy Biura Spraw Studenckich
16 marca 2020

 

W związku z komunikatem Rektora UW oraz Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nr 57 z dnia 17 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 dotyczącym zasad funkcjonowania biur administracji ogólnouniwersyteckiej uprzejmie informujemy, że począwszy od 16 marca 2020 r. Biuro Spraw Studenckich nie przyjmuje interesantów.

Biuro pracuje w systemie dyżurów pracowników w godzinach 9.30-14.30 do odwołania.

Numery telefonów i adresy e-mail znajdują się na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich w zakładce Kontakt.

Kontakt telefoniczny w dniu 9 kwietnia 2020 r.:

Sekcja Toku Studiów – tel. (22) 55-20-557

Sekcja Socjalna – tel. (22) 55-20-440

Sekcja Zagraniczna – tel. (22) 55-24-022

Sekcja Dokumentacji – tel. (22) 55-20-447

 

 

 

Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie głównej UW.


Ubezpieczenie zdrowotne – składanie wniosków
12 marca 2020

 

Uprzejmie informujemy, że wnioski studenta o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wraz z załącznikami przyjmujemy wyłącznie mailowo. Skany dokumentów bardzo proszę przesyłać na adres: ekoska@adm.uw.edu.pl lub martyna.wojcik@adm.uw.edu.pl. Przyjmujemy tylko zgłoszenia przesłane z maila studenckiego. Bardzo prosimy w treści wiadomości podać również swój numer indeksu.

Do załącznika maila, który zawiera skany wymaganych dokumentów, powinno zostać ustawione hasło:

– numer PESEL – w przypadku osób, które posiadają numer PESEL,

– numer paszportu – w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL

Zaświadczenia potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię przesyłane są również drogą mailową na prośbę studenta.

Więcej informacji: http://bss.uw.edu.pl/sekcja-socjalna/ubezpieczenie-zdrowotne/


Zarządzenie Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW
11 marca 2020

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW.

Zarządzenie dotyczy m.in.:

  • odwołania do 14 kwietnia 2020 r. wykładów i zajęć dla studentów, doktorantów, słuchaczy, z wyjątkiem zajęć prowadzonych zdalnie;
  • odwołania do 30 kwietnia 2020 r. wydarzeń o charakterze otwartym (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych, imprez artystycznych i innych);
  • zawieszenia do 30 kwietnia 2020 r. służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów i studentów.

Nowe godziny przyjmowania interesantów przez Sekcję Socjalną
06 marca 2020

 

Uprzejmie informujemy, że zmienione zostały godziny przyjmowania interesantów przez Sekcję Socjalną Biura Spraw Studenckich.

Sekcja Socjalna przyjmuje interesantów od poniedziałku do czwartku w wyznaczonych godzinach:

poniedziałek: 12:00 – 16:00

wtorek: 8:00 – 12:00

środa: 12:00 – 16:00

czwartek: 8:00 – 12:00

 


Wyniki XVI edycji Konkursu Funduszu Innowacji Dydaktycznych
02 marca 2020

W dniu 25 lutego 2020 r. Komisja Konkursowa rozpatrzyła wnioski zgłoszone do XVI edycji Konkursu FID.  Uchwała z dnia 25 lutego 2020 roku Komisji Konkursowej FID [więcej]