Tworzenie kierunku studiów

Drukuj Drukuj

Tworzenie kierunku studiów

Pismo Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. Sławomira Żółtka, prof. ucz. w sprawie procedury tworzenia kierunków studiów oraz dokonywania zmian w programach studiów (PRSZ/857/2020)

Instrukcja do wniosków o utworzenie kierunku studiów oraz zmiany w programie studiów

Opis koncepcji kształcenia

Instrukcja – przygotowanie opisu koncepcji kształcenia na nowym kierunku studiów

Wniosek o utworzenie kierunku studiów

Wniosek o utworzenie studiów wspólnych

Wniosek o zmiany w programie studiów

ZARZĄDZENIE NR 71 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 kwietnia 2020 r.w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach dotyczących utworzenia kierunku studiów oraz zmian w programie studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2020 r. poz.)

Dokumenty zewnętrzne

nowoscROZPORZĄDZENIE z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm.)

nowoscUSTAWA z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 226)

nowoscROZPORZĄDZENIE w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. z 2018 r. poz.2218)

nowoscROZPORZĄDZENIE w sprawie kryteriów oceny programowej  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1787)

ROZPORZĄDZENIE w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818)

ROZPORZĄDZENIE w sprawie współczynników kosztochłonności  (Dz.U. z 2019 r. poz. 202)

Dokumenty wewnętrzne

ZARZĄDZENIE NR 5 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru modułów kształcenia w programach studiów

ZARZĄDZENIE NR 6 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie przedmiotów przygotowujących do podjęcia studiowania wspólnych dla wszystkich kierunków studiów

ZARZĄDZENIE NR 8 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Zaliczania Osiągnięć zgodnego ze standardami Europejskiego Systemu Przenoszenia i Akumulowania Osiągnięć – ECTS

ZARZĄDZENIE NR 13 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zajęć z wychowania fizycznego

Uchwała nr 119 Senatu UW z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych oraz certyfikacji biegłości językowej (Monitor UW z 2009 r. poz. 122)

Zarządzenie nr 3 Rektora UW z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie nauczania języków obcych w Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2001 r. poz. 70 z późn. zm.)

Zarządzenie nr 59 Rektora UW w sprawie certyfikacji biegłości językowej z dnia 1 grudnia 2014 r. (Monitor UW z 2014 r. poz. 255 z późn. zm.)

Uchwała nr 14 URK z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących standardów i procedur postępowania w przypadku przygotowywania prac zaliczeniowych i dyplomowych z naruszeniem prawa na Uniwersytecie Warszawskim

Uchwała nr 12 URK z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących zasad odbywania i zaliczania praktyk zawodowych na Uniwersytecie Warszawskim

Uchwała nr 3 URK z dnia 23 lutego 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących zasad i trybu rekrutacji na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2021/2022