Opłaty

Drukuj Drukuj

Dokumenty wewnętrzne

Zarządzenie nr 130 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warszawskim

Uchwała Senatu nr 507 w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne (OBWIESZCZENIE NR 11 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 507 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne)

Zarządzenie nr 115 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 października 2018 r. w sprawie warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne świadczone studentom cudzoziemcom (Monitor UW poz. 296)

Zarządzenie nr 63 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego

Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie procedury prowadzenia rejestru decyzji o zwolnieniach z opłat za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Warszawskim

Zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie procedury prowadzenia rejestru decyzji o zwolnieniach z opłat za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Warszawskim