- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

Ogólne

Dokumenty zewnętrzne

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) [1]

USTAWA z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) [2]

Dokumenty wewnętrzne

Statut Uniwersytetu Warszawskiego (UCHWAŁA NR 443 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 czerwca 2019 r.w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Warszawskiego) [3]

Regulamin Studiów (UCHWAŁA NR441 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 czerwca 2019 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim) [4]

Statut Uniwersytetu Warszawskiego (OBWIESZCZENIE NR 7 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu Warszawskiego) [5]

Regulamin Studiów (UCHWAŁA NR 351 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2015 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim) [6]