- Biuro Spraw Studenckich - http://bss.uw.edu.pl -

opłaty za usługi edukacyjne 2015/16

OBWIESZCZENIE NR 11 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 listopada 2015 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 507 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne [zobacz pdf [1] ]